Levý banner
Pravý banner
меню
0 0,00 лв.
Купете още за 180 лв. и ще ви доставим стоката БЕЗПЛАТНO.
категория

Условия за рекламация

Относно покупката

Ако Вашият продукт не отговаря на Вашите изисквания или е повреден, съжаляваме за това и ще се радваме да Ви предоставим услуга за връщане и рекламация. Какво трябва да направите в този случай?

Общи разпоредби

 

В условията за рекламация се описва търговското сътрудничеството между купувача и продавача, оператора на онлайн магазина, имано впредвид Donoci s.r.o. със седалище в Pražská 2532/4, 67801 Blansko, Република Чехия, идентификационен номер 47539569, данъчен номер CZ47539569, който е вписан в търговския регистър.

 

Условията за рекламация е вид документ, който информира купувача за условията, начина и възможностите за предявяване на претенции за дефектни или по друг начин повредени стоки. Правата и задълженията на страните по отношение на отговорността на продавача за дефекти, включително гаранционната отговорност на продавача, се уреждат от съответните общо обвързващи разпоредби (по-специално разпоредбите на § 2099 и сл. И 2158 и сл. от Гражданския кодекс).

 

Преди да поръча стоката, купувачът е длъжен да прочете Общите условия и Условията за рекламация. Чрез обвързваща поръчка купувачът потвърждава, че е запознат с всичко и е съгласен с Общите условия и Условията за рекламация.

 

Гаранционен срок и гаранционна карта

Продавачът издава документ или фактура за всяка продадена стока, която служи като гаранционна карта и следователно се издава с цялата необходима информация (име, цена, количество ...), която се използва за всяка рекламация.

 

Ако стоката не е превзета лично, за приемането на стоката се разбира моментът, в който доставчикът предаде стоката на купувача и гаранционният срок започва да тече от този момент.

 

Продавачът носи отговорност пред купувача за факта, че продадената стока е в съответствие с договора за покупко-продажба, и специално за това, че е без дефекти. Съответствието с договора за покупко-продажба означава, че продаванaтa стокa има качествата и свойствата, изисквани от договора, описани от продавача или неговия представител или очаквани от проведената от тях реклама или пропорция на качество и функции в съответствие на целта, посочена от продавача за използването на стоката или за която артикулът обикновено се използва.

 

Ако артикулът не е в съответствие с договора за покупко-продажба при превземането и от купувача (наричан по-долу „противоречие с договора за покупко-продажба“), купувачът има правото, продавачът да му възстанови стоката безплатно и без ненужно забавяне и то чрез замяна на артикула или чрез поправяне; ако такава процедура не е възможна, купувачът може да поиска разумна отстъпка от цената на артикула или да се откаже от договора. Това не се прилага, ако купувачът е знаел за противоречието с договора за покупко-продажба, преди да превземе артикула или ако той самият е причинителят  на това противоречие. Всеки конфликт с договора за покупко-продажба, който се обяви в рамките на шест (6) месеца от датата на превземането на стоката, се счита за съществуващ от превземането на стоката, освен ако това не противоречи на естеството на стоката или не се докаже обратното.

 

Ако стоката не е нетрайна или използвана, продавачът носи отговорност за дефекти, които са в противоречие с договора за покупко-продажба и се обявят след превземането на стоката в рамките на гаранционния срок (гаранцията).

Правата на купувача, произтичащи от отговорността на продавача за дефекти, включително гаранционната отговорност на продавача, се упражняват от купувача на адреса и седалище на продавача. За момент на рекламация се счита времето, в което купувачът (претендиращ правото за дефектно изпълнение) информира продавача (напр. по телефон, електронна поща, лично) дори и без заявения продукт да е доставен от потребителя към продавача. След заявяване на рекламацията купувачът изчаква продавачът да се свърже с него за споразумение относно изпращането на дефектната стока до продавача.

 

Освен това гаранцията не покрива щети (ако дейността не е обикновена, но не е забранена в приложените инструкции за употреба):

  

а) механични повреди на стоката;

б) използване на стоката в условия, които не съответстват с посочените температура, прах, влажност, химически и механични въздействия на околната среда, която се определя пряко от продавача или производителя;

в) неправилна инсталация, работа, обслужване или пренебрегване на грижите за стоката;

г) стоката е била повредена при прекомерно натоварена или употребена в противоречие с условията в документацията или общите принципи;

д) извършване на неквалифицирана интервенция или промяна на параметри;

е) стока, която е била поправена от клиента (с боя, огъване и т.н.), ако дефектът възникне в резултат на такова третиране;

ж) стоката е била повредена от естествени сили или непреодолима сила.


 
ВНИМАНИЕ: Крушките (източници на светлина), които се доставят като подарък или напълно безплатно заедно със закупените осветителни тела, са рекламен продукт. Те не са обхванати от гаранцията.

 

 

Законният гаранционен срок е 24 месеца. Ние обаче гарантираме удължен гаранционен срок от 36 месеца. Гаранцията важи за всички осветителни тела с изключение на крушките.

 

Процедура на рекламация

Ако купувачът иска да направи рекламация на стока, закупена в онлайн магазин www.lampite.bg, той може да използва бързия начин чрез попълване на ФОРМУЛЯРА ЗА РЕКЛАМАЦИИ, като уточни по-специално вида на продукта, неговия код, номер на фактура или номер на поръчка и описание на дефекта. Препоръчително е да включи и снимки, документиращи неизправността. В рамките на два работни дни ще бъде информиран за по-нататъшната процедура на рекламацията или възможността за прилагане на отстъпка, включително и за адреса, на който ще трябва да изпрати заявената стока.

 

Купувачът ще бъде контактиран незабавно (най-късно до 2 работни дни) от служител на отдел рекламации на дадения имейл или телефонен номер.

 

Препоръчително е да изпрати стоката в оригиналната опаковка и подходяща транспортна опаковка, тъй като продавачът не носи отговорност за механични повреди преди получаването на стоката.

 

В случай на обоснована рекламация, купувачът има право на възстановяване на пощенските разходи в минималния размер, необходими за безопасна доставка (необходимо е да представи документ за такъв транспорт).

 

В случай на неоснователна рекламация купувачът няма право на възстановяване на разходите си, свързани с обработката на рекламацията и в същото време продавачът няма право на възстановяване на направените от него разходи (освен ако от страна на потребителя не става въпрос за четна, безпричинна рекламация, която може да се счита за злоупотреба с правата на потребителите).

 

Обикновено връщаме парите за стоките по банкова сметка. Ако клиент поиска възстановяване на сумата по пощата, той ще бъде таксуван допълнитлно за пощенската услуга, според ценоразписа на пощите.

 

Решаване на рекламацията

Продавачът или производителят оценява обосновката на искането за дефекти на стоката и след оценка информира купувача по телефона или електронната му поща за начина на решаване на рекламацията.


В случай на оплакване, свързано с фотоволтаични панели или фотоволтаични аксесоари, моля, не се опитвайте да ги демонтирате. В много случаи проблемът може да бъде решен дистанционно от сервизен техник. Ето защо, моля, изчакайте с Вас да се свърже служител от отдела за рекламации.

Попитайте ни каквото желаете

Мирела

Ще Ви помогна с Вашите въпроси.

024928465(Пон-Пет, 09-17:30 ч.)

Попитайте ни
 
    


© 1993-2024 Donoci®. Всички права запазени. Информация за обработка на лични данни. и