Levý banner
Pravý banner
меню
0 0,00 лв.
Купете още за 180 лв. и ще ви доставим стоката БЕЗПЛАТНO.
категория

Общи условия за ползване

Относно покупката

Мирела

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
 
 
на компанията
Donoci s.r.o.
със седалище Pražská 2532/4 
Blansko 678 01,Република Чехия
ID No: 47539569
за продажба на стоки чрез онлайн магазин с уеб адрес
 
 
  

   1. ПРЕДМЕТ

 
1.1. Настоящите Oбщи условия за ползване (наричани по-нататък "Общи условия за ползване" на компанията Donoci s.r.o., ID No. 47539569 и със седалище Pražská 2532/4, Blansko 678 01, (наричан по-нататък "Търговец") в съответствие с разпоредбите в Закон за защита на потребителите (наричан по-нататък "ЗЗП")  определят взаимните права и задължения на страните по договора, установени във връзка с или произтичащи от Договора за покупка (наричан по-нататък "Договор за покупка"), който ще бъде сключен между Търговеца и други лица (наричани по-нататък "Купувач") чрез онлайн магазина на Търговеца. Онлайн магазинът се управлява от Търговеца на уебсайт, намиращ се на адрес www.lampite.bg (наричан по-долу "Уебсайт"), чрез интерфейса на уебсайта (наричан по-долу "Уеб интерфейс на онлайн магазина").
 
1.2. Клаузи, отклоняващи се от Общите условия за ползване, могат да бъдат договорени в Договора за покупка. Различните договорености в Договора за покупка имат предимство пред разпоредбите в Общите условия за ползване.
 
1.3. Клаузите на Общите условия за ползване са неразделна част от Договора за покупка. Договорът за покупка и Общите условия за ползване са написани на чешки език. Договорът за покупка може да бъде сключен на чешки език. 
 
1.4. Общите условия за ползване могат да бъдат изменяни или допълвани от Търговеца. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникнали по време на действието на предходната версия на Общите условия за ползване.
 
 

   2. ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТ

  
2.1. След регистрация на Уебсайта Купувачът получава достъп до потребителския си интерфейс. От този потребителски интерфейс (наричан по-нататък "Потребителски акаунт") Купувачът може да поръчва стоки. Купувачът може да поръчва стоки и без регистрация директно от Уеб интерфейса на онлайн магазина.
 
2.2. При регистрацията си на Уебсайта и поръчването на стоки Купувачът е длъжен да предостави точни и верни данни. Купувачът е длъжен да актуализира данните, въведени в Потребителския акаунт, при всяка промяна. Данните, посочени от Купувача в Потребителския акаунт и при поръчката на стоки, се считат от Търговеца за верни.
 
2.3. Достъпът до Потребителския акаунт е защитен с потребителско име и парола. Купувачът е длъжен да спазва конфиденциалност по отношение на информацията, която е необходима за достъп до Потребителския му акаунт.
 
2.4. Купувачът няма право да допуска трети лица да използват Потребителския акаунт.
 
2.5. Търговецът може да изтрие Потребителския акаунт, особено ако Купувачът не използва Потребителския си акаунт за повече от 30 дни или когато Купувачът наруши задълженията си, произтичащи от Договора за покупка (включително Общите условия за ползване).
 
2.6. Купувачът приема, че Потребителският акаунт може да не е достъпен постоянно, особено във връзка с необходима поддръжка на хардуера и софтуера на Търговеца или с необходима поддръжка на хардуера и софтуера на трети страни.


2.7. Купувачът има право да напише отзив на закупените стоки от Уебсайта на Търговеца при условията, посочени в параграф 2.8, за което е информиран по електронна поща след закупуването на стоките от Търговеца.


2.8. Купувачът може да напише отзив или чрез Потребителския си акаунт, както е определено в Раздел 2 от Общите условия за ползване, ако вече има такъв, или да го напише чрез линка, изпратен на електронната поща, посочена в предходния параграф, след като въведе името, фамилията и адреса на електронната си поща. Търговецът уведомява Купувача, че личните данни на Купувача, въведени от него при добавянето на отзив, се обработват от Търговеца с цел изпълнение на законовото задължение на Търговеца да гарантира, че публикуваните отзиви идват от реални потребители, които действително са използвали или закупили продукта, когато отзивът се публикува на Уебсайта на Търговеца. Купувачът има право да поиска от Търговеца да преустанови обработката на личните му данни за тази цел и Търговецът ще изпълни тези искания незабавно, но в този случай Търговецът ще премахне добавения от Купувача отзив на своя Уебсайт. Купувачът се съгласява с това.


2.9. Търговецът има право да трие отзиви, които не са свързани със стоките, които Купувачът е закупил от Търговеца. Търговецът си запазва правото да трие отзиви, които не оценяват самия продукт, или отзиви, които съдържат вулгарни изрази, обидно и расистко съдържание, политически мнения, връзки към други уебсайтове или такива, които нарушават моралните норми.

 


   3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА


3.1. Всяко представяне на стоки, поместено в Уеб интерфейса на онлайн магазина, има информативен характер и Търговецът не е длъжен да сключи Договор за покупка на тези стоки. Разпоредбите от Глава втора, чл. 4 от ЗЗП не са приложими.
 
3.2. Уеб интерфейсът на онлайн магазина съдържа информация за стоките, включително цените на отделните стоки и разходите за връщане на стоките, ако тези стоки, поради своето естество, не могат да бъдат върнати по обичайния начин по пощата. Цените на стоките включват ДДС и всички свързани с него такси. Цените на стоките остават в сила, докато са показани в Уеб интерфейса на онлайн магазина. Тази разпоредба не ограничава възможността на Търговеца да сключи Договор за покупка при индивидуално договорени условия.
 
3.3. Уеб интерфейсът на онлайн магазина съдържа и информация за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките. Информацията за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките, посочена в Уеб интерфейса на онлайн магазина, се прилага само в случаите, когато стоките се доставят на територията на Република Чехия.
 
3.4. За да поръча стоките, Купувачът попълва формата за поръчка в Уеб интерфейса на онлайн магазина. По-конкретно формата за поръчка (наричан по-нататък "Поръчка") съдържа информация за:
 • поръчаните стоки (Купувачът добавя поръчаните стоки във виртуалната кошница за пазаруване в Уеб интерфейса на онлайн магазина);
 • начина на плащане на пълната цена на закупените стоки и информация за желания начин на доставка на поръчаните стоки;
 • информация за разходите, свързани с доставката на стоките.

3.5. Преди да изпрати Поръчката към Търговеца, Купувачът има право да провери и промени данните на Купувача, въведени за Поръчката, с оглед на възможността Купувачът да открие и коригира грешки, възникнали при въвеждането на данните за Поръчката. Купувачът подава Поръчката към Търговеца, като натиска бутона "Завършване на поръчката". Данните, посочени в Поръчката, се считат за верни от Търговеца. Веднага след получаване на Поръчката Търговецът потвърждава това пред Купувача по електронна поща, на електронния адрес на Купувача (наричан по-нататък "Електронен адрес на купувача"), запазен в Потребителския му акаунт или въведен в Поръчката.
 
3.6. В зависимост от естеството на Поръчката (количество стоки, цена на покупката, очаквани разходи за доставка) Търговецът винаги има право да поиска от Купувача допълнително потвърждение на Поръчката (например в писмена форма или по телефона).
 
3.7. Договорните отношения между Търговеца и Купувача възникват при доставката на поръчаните стоки на адреса, посочен от Купувача в Поръчката.
 
3.8. Купувачът се съгласява да използва средства за комуникация от разстояние за сключване на Договора за покупка. Разходите, направени от Купувача при използването на средства за комуникация от разстояние, свързани със сключването на Договора за покупка (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори), се покриват от Купувача и тези разходи не се различават от базовите тарифи.
 
 

   4. ЦЕНА НА СТОКИТЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ


4.1. Цената на стоките, предлагани чрез Уебсайта на Търговеца, е посочена с включен данък върху добавената стойност (ДДС) и всички свързани с него такси.


4.2. Цената на стоките и всички разходи, свързани с доставката на стоките по Договора за покупка, могат да бъдат заплатени от Купувача на Търговеца по следните начини:
 
 • наложен платеж при получаване на Поръчката;
 • банков превод към банковата сметка на Търговеца;
 • онлайн плащане с карта (дебитна/кредитна).
 
4.3. Заедно с продажната цена Купувачът е длъжен да заплати на Търговеца и разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките, в договорения размер. Освен ако изрично не е посочено друго, покупната цена включва и разходите, свързани с доставката на стоките.
 
4.4. Търговецът не изисква от Купувача да плаща депозит или друго подобно плащане. Това не засяга разпоредбите на точка 4.6 от Общите условия за ползване относно задължението за авансово плащане на продажната цена.
 
4.5. В случай на плащане в брой с наложен платеж продажната цена се заплаща при получаване на стоките. В случай на безкешово плащане продажната цена се заплаща в срок от 7 дни от реализирането на Поръчката.
 
4.6. В случай на безкешово плащане Kупувачът е длъжен да посочи символа, който е получил по време на изпълнението на Поръчката. В случай на безкешово плащане задължението на Купувача - да плати продажната цена, е изпълнено в момента на постъпване на съответната сума по сметката на Търговеца.
 
4.7. В случаите, когато Купувачът не предостави допълнително потвърждение на Поръчката (точка 3.6), Търговецът има право да изиска плащане на цялата продажна цена, преди да изпрати стоките на Купувача. Разпоредбите от ЗЗП не са приложими.
 
4.8. Различните отстъпки от цената на стоките, предоставени от Търговеца на Купувача, не могат да се комбинират.
 
4.9. Търговецът е длъжен да издаде на Купувача данъчен документ - фактура - относно извършените плащания по Договора за покупка. Търговецът е данъчно задължено лице за данък върху добавената стойност. Данъчният документ - фактурата, се издава от Търговеца на Купувача след изпращането на поръчаните стоки и се изпраща в електронен формат на електронния адрес на Купувача.
 
4.10. Възможно е да се изиска промяна на фактурата до третия ден от месеца, следващ датата на издадената фактура, освен ако не става въпрос за промяна, дължаща се на промяна в доставката на стоките, или за корекция на явна неточност в първоначалната фактура (напр. печатна грешка, неправилно количество фактурирани стоки и т.н.). След това корекция вече не е възможна.
 
4.11. Съгласно законовите изисквания за регистриране на продажбите Търговецът е длъжен да издаде касова бележка на Купувача. В същото време Търговецът е длъжен да регистрира реализираната продажба при данъчния администратор онлайн; в случай на техническа повреда най-късно до 48 часа.
 
 

   5.ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА


5.1. Купувачът приема, че съгласно разпоредбите на ЗЗП, не е възможно да се откаже от Договора за покупка за доставка на стоки, които са били изменени по желание на Купувача, или за договора за доставка на бързо развалящи се стоки, както и на стоки, които са били необратимо смесени с други стоки при доставката, от договора за доставка на стоки в запечатана опаковка, които Клиентът е извадил от опаковката и не могат да бъдат върнати по хигиенни причини, и от Договора за покупка за доставка на аудио- или видеозаписи или компютърен софтуер, ако те са с нарушена оригинална опаковка. Търговецът изрично подчертава, че стоките - респиратори с клас на защита FFP2/маска, които Клиентът е извадил от опаковката, са стоки, които не могат да бъдат върнати по хигиенни причини.
 
5.2. Ако това не е случаят, посочен в член 5.1 от Общите условия за ползване, или всеки друг случай, в който Договорът за покупка не може да бъде отменен, Купувачът, в съответствие с чл. 52 от ЗЗП има право да се откаже от Договора за покупка в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаването на стоките. Ако предмет на Договора за покупка са няколко вида стоки или доставка на няколко части, този срок започва да тече от датата на получаване на последната доставка на стоки. Отказът от Договора за покупка трябва да бъде изпратен на Търговеца в рамките на срока, посочен в предходното изречение. За да се откаже от Договора, купувачът може да използва онлайн формата за контакт, предоставен от Търговеца. Купувачът може да изпрати отказа от Договора за покупка на адреса на седалището на Търговеца или чрез формата за контакт.
 
5.3. В допълнение към възможността за отказ при условията на предходния параграф Търговецът предоставя на Купувача, който е в позицията на физическо лице, правото да се откаже от Договора в срок от 60 дни от получаването на стоките, без да посочва причина, при условие че Купувачът върне на Търговеца стоките, грижливо опаковани в оригиналната опаковка с всички аксесоари и всички компоненти на опаковката, и при условие че стоките не са били използвани извън границите на тяхното естество, характеристики и функционалност и не са стоки, персонализирани за личните нужди на Купувача или стоки, ясно адаптирани към личните нужди на Купувача.


5.4. В случай на отказ от Договора за покупка той се анулира от самото начало. Стоките трябва да бъдат върнати на Търговеца в срок от четиринадесет (14) дни от датата на връчване на отказа на Търговеца. Ако Купувачът се откаже от Договора за покупка, Купувачът поема разходите, свързани с връщането на стоките на Търговеца, дори ако стоките не могат да бъдат върнати по нормалните пощенски канали поради тяхното естество. Търговецът НЕ ПРИЕМА стоки, върнати на неговия адрес чрез - НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ. Тази пратка няма да бъде приета и ще бъде върната на подателя


5.5. В случай на отказ от Договора съгласно точка 5.2 от Общите условия за ползване Търговецът е длъжен да върне получените от Купувача парични средства в срок от четиринадесет (14) дни от връчването на отказа от Договора за покупка от страна на Купувача по същия начин, по който Търговецът е приел паричните средства от Купувача. Търговецът има право също така да върне плащането, предоставено от Купувача в момента на връщане на стоките от Купувача или по друг начин, ако Купувачът е съгласен с това и ако това не води до допълнителни разходи за Купувача. Ако Купувачът се откаже от Договора за покупка, Търговецът не е длъжен да върне получените средства на Купувача, преди Купувачът да върне стоките или да докаже, че стоките са били изпратени на Търговеца. В случай че цената на стоките е била заплатена от Купувача чрез ваучер за подарък, Търговецът ще върне ваучера за подарък. Ако цената на стоката е била частично платена под формата на ваучер за подарък, Търговецът ще върне парите частично под формата на ваучер за подарък, в съотношението, в което е била платена цената.
 
5.6. Търговецът има право да извърши едностранно приспадане от претенцията за обезщетение за вреди върху стоката, за която е претенцията на Купувача за възстановяване на покупната цена.
 
5.7. Търговецът си запазва правото да се откаже от Договора за покупка в следните случаи:
а) В случай на неправомерен опит на Купувача да се откаже от Договора за покупка и последваща невъзможност да се свърже с него относно по-нататъшни действия;
б) В случай на рекламация на стоките от страна на Купувача, която рекламация е оценена като неоснователна, и последваща невъзможност да се свърже с него относно по-нататъшни действия;
в) В случай на рекламация на стоките от страна на Купувача, когато тази рекламация е оценена като неоснователна и Купувачът изрично уведоми Търговеца, че той/тя (Купувачът) вече не се интересува от стоките
г) В случай на рекламация на стоки от страна на Купувача, когато подменените стоките бъдат изпратени обратно от Търговеца към адреса на Купувача, който не приема стоките и те се връщат обратно към Търговеца;
д) Във всички останали случаи, когато стоките бъдат изпратени от Купувача на адреса на Търговеца без никаква информация и последваща невъзможност за връзка с Купувача.
 
Освен това Търговецът си запазва правото да анулира поръчката на Купувача, докато Купувачът не приеме стоките. В такива случаи Търговецът ще върне на Купувача всички парични средства, които е получил от Купувача във връзка с Поръчката, без неоправдано забавяне, чрез безкешов превод по банкова сметка, посочена от Купувача.
 
5.8. Ако на Купувача се предоставя подарък заедно със стоките, договорът за подарък между Търговеца и Купувача се сключва с  условие за прекратяване за случаите, в които Купувачът се откаже от Договора, договорът за такъв подарък губи действието си и Купувачът е длъжен да върне подаръка заедно със стоките на Търговеца. В случай че Купувачът не върне подаръка заедно със стоката, Търговецът има право да намали върнатата продажна цена със стойността на невърнатия подарък

5.9. Крушките (източниците на светлина), предоставени като подарък или напълно безплатно със закупените осветителни тела, са промоционални артикули. Гаранцията не се прилага за тях.

5.10. Купувачът - физическо лице има право да се откаже от Договора за покупка. Ако Купувачът е търговец и е въвел идентификационен номер или номер по ДДС в Поръчката, тогава той вече не е физическо лице. Поради тази причина за Купувача не възниква право да върне стоката в рамките на 14 дни от доставката на стоката.
 

   6. ТРАНСПОРТ И ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

6.1. Ако методът на доставка е договорен въз основа на специално искане на Купувача, Купувачът носи риска и всички допълнителни разходи, свързани с този метод на доставка.
 
6.2. Ако по силата на Договора за покупка Търговецът е длъжен да достави стоките на мястото, посочено от Купувача в Поръчката, то и Купувачът е длъжен да приеме стоките при доставката.
 
6.3. Ако стоките трябва да бъдат доставени повторно или по друг начин, различен от посочения в Поръчката, поради причини от страна на Купувача, Купувачът е длъжен да заплати разходите, свързани с повторната доставка на стоките, съответно да заплати разходите, свързани с друг начин на доставка.
 
6.4. При получаване на стоките от доставчика Купувачът е длъжен да провери целостта на опаковката на стоките и в случай на дефекти да уведоми незабавно доставчика (най-късно в рамките на 2 работни дни). Купувачът е длъжен да докаже това чрез документиране със снимки на повредите, ако се доставят стоки, повредени при транспортирането.  Ако видът на опаковката докаже нерегламентирано проникване в пратката, Купувачът не е длъжен да приеме такава пратка от доставчика. Купувачът е длъжен също така да провери дали е получил заявеното количество стоки, докато приема стоките от доставчика. В случай на разлики е необходимо да се свържете с Търговеца възможно най-бързо (най-късно в рамките на 2 работни дни), за да може да започне решаването на казуса и Търговецът да се погрижи успешно за всички несъответствия.
 

6.5. След изпращане на Поръчката Клиентът получава линк за проследяване на пратката. В случай че според проследяването пратката изглежда доставена, но получателят не е получил пратката, получателят е длъжен да уведоми изпращача на пратката във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 5 дни от датата на доставка, посочена в проследяването на доставчика.

.
6.6. Други права и задължения на страните, свързани с транспортирането на стоките, могат да бъдат променени от специалните условия за доставка на Търговеца, ако такива условия са издадени от Търговеца.
 


   7. ПРАВА ПРИ ДЕФЕКТНА ИЗРАБОТКА


7.1. Правата и задълженията на страните по Договора по отношение на права, произтичащи при дефектна изработка от съответните общозадължителни правни разпоредби (по-специално разпоредбите в Раздел IV., чл. 130 - чл. 142 от ЗЗП).
 
7.2. Търговецът гарантира на купувача, че стоките нямат недостатъци при получаването им. По-специално Търговецът гарантира на Купувача, че към момента на приемане на стоките от Купувача: 
 • стоките имат свойствата, за които страните са се договорили, а ако липсва споразумение, стоките имат свойствата, които Търговецът или производителят е описал или които Купувачът е очаквал с оглед на естеството на стоките и извършената от тях реклама ( Търговец, производителят);
 • стоките са подходящи за целта, посочена от Търговеца, или за която обикновено се използват стоки от този вид;
 • стоките съответстват на качеството и дизайна на договорения образец или шаблон, ако такива са били определени съгласно договорения образец или шаблон;
 • стоките са в подходящо количество, брой или тегло;
 • стоките отговарят на законовите разпоредби.
 
7.3. Продуктите, предназначени за физически лица, подлежат на гаранционен срок от 2 до 5 години (24 до 60 месеца), като за всеки отделен продукт конкретният гаранционен срок винаги се посочва в данните за продукта. В случай на юридическо лице гаранционният срок е 12 месеца за всички продукти.

7.4 Разпоредбите, посочени в точка 7.2 от Общите условия за ползване, не се прилагат за стоки, които се продават на по-ниска цена заради дефект, за който е договорена по-ниската цена, за износване на стоката, причинено от нормалната ѝ употреба, при употребявани стоки - дефект, съответстващ на степента на употреба или износване, която стоката е имала при получаването ѝ от Купувача, или ако това е се дължи на естеството на стоките.
 
7.5. Ако дефектът възникне в рамките на шест месеца от получаването на стоките, стоките се считат за дефектни при получаването им. Купувачът има право да предяви претенцията си при дефект, възникнал в потребителска стока, в гаранционния срок, посочен за всеки отделен показан продукт, но не по-малко от двадесет и четири месеца след получаването.
 
7.6. Правата при дефектна изработка се упражняват от Купувача на адреса на търговския обект на Търговеца, където е възможно приемането на рекламацията по отношение на асортимента на продаваните стоки, евентуално на адреса на управление или на мястото на извършване на дейността.
 
7.7. Допълнителни права и задължения на страните, свързани с отговорността на продавача за дефекти, могат да бъдат регламентирани в политиката за връщане на стоки на Търговеца, достъпна на уебсайта.

7.8. В случай на възстановяване на транспортни разходи по рекламация на стоки от страна на Купувача, Купувачът има право да получи възстановяване на транспортните разходи само в най-ниския предложен размер.
 
7.9. С настоящото Търговецът уведомява Купувача, че стоките, съдържащи химически лепила или други съединения, могат да имат миризма след разопаковане. Стоките не са химически или физически вредни, миризмата изчезва след кратък период от време. Поради това такива стоки не могат да се считат за дефектни.
 
7.10. Търговецът предупреждава Купувача, че реалните цветове на продуктите може леко да се различават от цветовете на снимките в зависимост от настройките и вида на Вашия монитор/телефон. Реалните цветове на продуктите са посочени в описанието на тези продукти.
 


   8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ


8.1. Купувачът придобива правото на собственост върху стоките в момента, в който цялата продажна цена на стоките е платена от Купувача и стоките са приети от Купувача.
 
8.2. По отношение на Купувача Търговецът не е обвързан с никакви кодекси за поведение в рамките на законовите разпоредбите.
 
8.3. Потребителските жалби се разглеждат от Търговеца чрез формата за контакти. Търговецът изпраща уведомлението за уреждане на жалбата на Купувача на електронната поща на Купувача.
 
8.4. В случай че Купувачът е физическо лице, съгласно приложимото законодателство, и между дружеството Donoci s.r.o. и Купувача възникне потребителски спор, който не може да бъде разрешен чрез споразумение, Купувачът потвърждава, че има право да отправи предложение за извънсъдебно разрешаване на този спор. Чешката търговска инспекция е отговорна за извънсъдебното уреждане на потребителски спорове, произтичащи от Договора за покупка. Регистрираното седалище на Чешката търговска инспекция е на адрес Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, ID №: 000 20 869, уебсайт: http://www.coi.cz. Платформата за онлайн решаване на спорове, намираща се на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr, може да се използва за решаване на спорове между Търговеца и Купувача, произтичащи от Договора за покупка.
 
8.5. Европейският потребителски център в Чешката република, със седалище на адрес Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, уебсайт: http://www.evropskyspotrebitel.cz, е точката за контакт по Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаването на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент относно онлайн решаването на потребителски спорове).
 
8.6. The trader has the right to sell the goods on the basis of a trade licence. Commercial control is carried out within the scope of the activity of the relevant service for issuing commercial licenses. The control over the protection of personal data is carried out by the Office for the Protection of Personal Data. The Czech Trade Inspection supervises to a limited extent compliance with Act No. 634/1992 Coll. for consumer protection, as amended.
 
8.7. The Buyer hereby accepts the risk of a change in circumstances within the meaning of the PPA.
 
8.8. The protection of personal data is ensured in accordance with the applicable legislation, in particular with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of the EU, and in accordance with the personal data protection policy indicated on this Website.
 
 

   9. DELIVERY 


9.1. It can be sent to the Buyer's email address.
 
 

   10. FINAL PROVISIONS


10.1. If the relations established by the Purchase Agreement contain an international (foreign) element, then the parties agree that the relations are governed by Czech law. This will not affect the rights of users arising from generally binding legal provisions.
 
10.2. If any provision of the General Terms of Use is invalid or unenforceable, or if it becomes invalid or unenforceable, the invalid provision shall be replaced by a provision having the closest meaning to the invalid provision. The invalidity or ineffectiveness of one provision shall not affect the validity and effectiveness of the remaining provisions.
 
10.3. The purchase contract, including the General Terms of Use, is archived by the Merchant in electronic form and is not accessible.
 
10.4. The General Terms and Conditions also include an online form for opting out of the Purchase Agreement
 
10.5. Dealer contact information - delivery address: Pražská 2532/4, Blansko 678 01; phone: + 353 (818) 882167.
 


Blansko, October 30, 2023

Автор на статията:

Мирела
Мирела Специалист - клиентски сервиз

Мирела не е само специалист по обслужването на клиентите ни, но е и фен на модерното LED осветление. В статиите си ще ви посъветва как да спестите за ток или как правилно да си изберете крушка. Освен това ще ви даде много идеи и съвети как перфектно да осветите дома и градината си.

Попитайте ни каквото желаете

Мирела

Ще Ви помогна с Вашите въпроси.

092919019(Пон-Пет, 09-17:30 ч.)

Попитайте ни
 
    


© 2023 Доноци ООД Всички права запазени. Информация за обработка на лични данни. и